اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی

 • تاریخ شروع:۲۸ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ بهمن ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

 • تاریخ شروع:۱۴ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ بهمن ۱۳۹۵
اردبیل - اردبیل

دومین کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي

 • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ اسفند ۱۳۹۵
کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

 • تاریخ شروع:۱۹ دی ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ دی ۱۳۹۵
تهران - تهران ،بزرگراه نواب، خیابان مجرب مجاز شرقی، ابتدای خوشیاران، ساختمان تمشک2، واحد
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت