اولین همایش ملی جامع حقوق

 • تاریخ شروع:۲۰ خرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ خرداد ۱۳۹۶

سمینار تخصصی نکات و قراردادهای تجاری و بازرگانی

 • تاریخ شروع:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه تهران

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی

 • تاریخ شروع:۱۱ شهریور ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ شهریور ۱۳۹۶
زنجان - دانشگاه زنجان

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

 • تاریخ شروع:۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ بهمن ۱۳۹۶
اهواز - دانشگاه
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت