دومـین کنـگره مـلـی تازه یافته ها در روانشناسی ومـشـاوره

 • تاریخ شروع:۱۵ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم جغرافیایی و زمین شناسی

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین کنفرانس ملی محیط زیست و انرژی ایران

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

بزرگترین سمینار انگیزشی، شخصیت شناسی و موفقیت در زندگی شخصی خانوادگی تحصیلی شغلی

 • تاریخ شروع:۲۷ آذر ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ آذر ۱۳۹۸
اصفهان - اصفهان،سپاهانشهر،بلوار قائم،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، طبقه سوم سالن شهید مطهری

سومین کنگره ملی شتر ایران

 • تاریخ شروع:۱۳ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ اسفند ۱۳۹۸
مشهد - مشهد

همایش علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ بهمن ۱۳۹۸
اصفهان - دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت