کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی

  • تاریخ شروع:۷ اسفند ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۸ اسفند ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه الزهراء(س)

سومین کنفرانس بین المللی فرهنگ، زبان و ادبیات

  • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  • تاریخ شروع:۲۵ شهریور ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت