چهارمین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

  • تاریخ شروع:۲۵ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ آبان ۱۳۹۷
بابلسر - شهرستان بابلسر/استان مازندران

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

  • تاریخ شروع:۳۰ مهر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ مهر ۱۳۹۷
تهران - تهران - تهران پارس حکیمیه - خیابان الله اکبر سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت