کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

  • تاریخ شروع:۴ دی ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۴ دی ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه تهران

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان

  • تاریخ شروع:۲۰ آبان ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ آبان ۱۳۹۸
تهران - کتابخانه مرکزی -سالن دکتر حبیبی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت