سومین کنگره ملی شتر ایران

  • تاریخ شروع:۱۳ اسفند ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۴ اسفند ۱۳۹۸
مشهد - مشهد

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

  • تاریخ شروع:۱۶ بهمن ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۸ بهمن ۱۳۹۸
ساری - مجتمع پیامبر اعظم

مجمع جهانی طب ابوعلی سینا و کنفرانس طب ایرانی اسلامی

  • تاریخ شروع:۲ شهریور ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳ شهریور ۱۳۹۸
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت