نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اهواز - ایران - خوزستان - اهواز

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

 • تاریخ شروع:۷ آبان ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ آبان ۱۳۹۹
تفلیس - گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

 • تاریخ شروع:۲۳ شهریور ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ شهریور ۱۳۹۹
برروکسل - MARIVAUX HOTEL CONGRESS & SEMINAR CENTRE

سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

 • تاریخ شروع:۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تهران - دانشگاه تهران

همایش اب

 • تاریخ شروع:۲۷ فروردین ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ فروردین ۱۳۹۹
بیرجند - استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت