کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی

 • تاریخ شروع:۲۴ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ اسفند ۱۳۹۴
تهران - دانشگاه تهران

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

 • تاریخ شروع:۲۲ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ اسفند ۱۳۹۴
شیراز - شیراز

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

 • تاریخ شروع:۲۲ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ اسفند ۱۳۹۴
شیراز - شیراز

همایش بین المللی نوآوری توسعه و کسب وکار

 • تاریخ شروع:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
تهران - تهران

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

 • تاریخ شروع:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی

 • تاریخ شروع:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

 • تاریخ شروع:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر

 • تاریخ شروع:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت