دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری

  • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ آبان ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار

  • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ آبان ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه بین المللی امام خمینی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

  • تاریخ شروع:۱ خرداد ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱ خرداد ۱۳۹۸
تفلیس - دانشگاه جورجیا
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت