ششمین کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی

 • تاریخ شروع:۲۱ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ بهمن ۱۳۹۵
دبی - دانشگاه آمریکایی دبی

نخستین همایش بین المللی مکانیک ایران

 • تاریخ شروع:۸ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ بهمن ۱۳۹۵
تهران - تهران

FUNCTIONAL SAFETY - ایمنی عملکردی

 • تاریخ شروع:۶ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ بهمن ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران

نخستین کنگره بین المللی مهندسی صنایع ایران

 • تاریخ شروع:۵ دی ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ دی ۱۳۹۵
تهران - تهران

یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (مدیریت داراییهای فیزیکی)

 • تاریخ شروع:۲ آبان ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳ آبان ۱۳۹۵
تهران - تهران ، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ، مرکز بین المللی همایش های رازی

کنفرانس بین المللی پژوهش در مکانیک

 • تاریخ شروع:۳۱ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ شهریور ۱۳۹۵
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت