سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردرعلوم معماری وشهرسازی ایران

 • تاریخ شروع:۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تهران - مرکزهمایشهای توسعه پایدار

دومین کنفرانس بین المللی سالانه مطالعات زبان

 • تاریخ شروع:۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ خرداد ۱۳۹۸
تهران - تهران

دومین کنفرانس بین المللی سالانه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • تاریخ شروع:۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ خرداد ۱۳۹۸
تهران - تهران

سومین کنفرانس بین المللی سالانه زمین شناسی و علوم زمین

 • تاریخ شروع:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تهران - تهران

دومین کنفرانس بین المللی سالانه مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری

 • تاریخ شروع:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت