اطلاعات همایش
عنوان سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
تاریخ شروع ۸ اسفند ۱۳۹۲
تاریخ خاتمه ۸ اسفند ۱۳۹۲
مکان برگزاری اصفهان - اتاق بازرگانی استان اصفهان
برگزار کننده موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
ارسال مقاله دارد
محورهای همایش
• کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی .
• مبانی هنر های تجسمی در معماری داخلی.
• فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی.
• معماری داخلی در جهان اسلام.
• الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی.
• نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون.
• طراحی معماری داخلی در گذر زمان.
• فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی.
• تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی.
• معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها.
• نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرائی در حرفه معماری داخلی.
• آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی.
تاریخ های مهم
مهلت ارسال چكيده مقالات 92/09/30
مهلت ارائه اصل مقالات 92/10/30
آخرين مهلت ثبت نام در همايش 92/11/18
زمان برگزاري همايش 92/12/08
پوستر همایش
زمان برگزاری سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون    محورهای سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون    پوستر سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون    اطلاعات سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون    تقويم سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون   
Copyright © 2016 ICONF Co. All Rights Reserved.