اطلاعات همایش
عنوان نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور
تاریخ شروع ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
تاریخ خاتمه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
مکان برگزاری تهران - مرکز همایشهای بین المللی هتل المپیک
برگزار کننده همایش تجارت پارسیان- مهرکامان توسعه فناوری
ارسال مقاله دارد
محورهای همایش
• تحقیق و توسعه از دیدگاه ملی
• تحقیق و توسعه از دیدگاه فناوری
• تحقیق و توسعه از دیدگاه مدیریت
• تحقیق و توسعه از دیدگاه اقتصادی
• تحقیق و توسعه از دیدگاه بازاریابی و برندینگ
• موانع و چالشها در تحقیق و توسعه
پوستر همایش
زمان برگزاری نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور    محورهای نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور    پوستر نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور    اطلاعات نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور    تقويم نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور   
Copyright © 2016 ICONF Co. All Rights Reserved.