اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق

  • تاریخ شروع:۱۱ تیر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ تیر ۱۳۹۹
کرمانشاه - کرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نخستین همایش ملی تفکر سیستمی در عمل

  • تاریخ شروع:۲۰ آذر ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۱ آذر ۱۳۹۸
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین (LSCM 2019)

  • تاریخ شروع:۱۳ آذر ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۴ آذر ۱۳۹۸
تهران - خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت